ini_set( 'display_errors', true ); error_reporting( E_ALL ); ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ สนามหญ้าเทียมกระโสมสุระกุลซอคเก้อร์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
2 สหกรณ์หยุดทำการ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อบริษัทประกันชีวิตที่ผ่านการคัดเลือก
4 ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
5 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก
6 ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) และเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (สต.) หากสมาชิกท่านใดสนใจให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือมายังสหกรณ์หรือกรรมการประจำหน่วย ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2567
7 ประกาศ เรื่อง เสนอราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
8 ประกาศเรื่อง การทำประกันชีวิตคุ้มครอง​เงินกู้
9 ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต
10 ประกาศ เรื่อง ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์

หน้า 1 จาก 27