ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
2 ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันจ่ายเงินกู้สามัญ
3 ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2567
5 หยุดทำการ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 วัน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการเลือกตั้งและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
6 ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
7 ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการกู้เงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิก
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2567
9 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566

หน้า 1 จาก 26