ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อบริษัทประกันชีวิตที่ผ่านการคัดเลือก [28 ก.พ. 2567] (อ่าน:18)
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก [01 ก.พ. 2567] (อ่าน:95)
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก [26 ม.ค. 2567] (อ่าน:140)
ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันงดส่งเงินต้นชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป (สท.) และเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (สต.) หากสมาชิกท่านใดสนใจให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือมายังสหกรณ์หรือกรรมการประจำหน่วย ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [21 ม.ค. 2567] (อ่าน:109)
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม [18 ธ.ค. 2566] (อ่าน:115)


PngTrBank

PngLoan

png Boss

ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ 
เงินฝากออมทรัพย์
2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
3.10
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 3.10
ประเภทเงินกู้
ร้อยละ 
เงินกู้สามัญทั่วไป
5.80
เงินกู้สามัญประกอบอาชีพเสริม 5.80
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของสมาชิก 5.80
เงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 5.80
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.80
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 5.30
เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กู้แยก 3.80
เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กู้รวม 4.80
เงินกู้พิเศษ
5.00
เงินกู้สามัญที่ใช้หุ้นค้ำประกัน
5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน 3.20
เงินกู้สามัญโควิด-19 4.85

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ไทย ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ตำรวจภูธรภาค8 สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา