หยุดทำการ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 วัน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการเลือกตั้งและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566