ini_set( 'display_errors', true ); error_reporting( E_ALL ); ภาพกิจกรรม - วันที่ 10 เมษายน 2567 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมพิธีทำบุญศพตามพิธีศาสนาอิสลาม นางโสดา บ้านนบ มารดาของ ด.ต.สามารถ บ้านนบ ผบ.หมู่ ภ.จว.พังงา นพต รุ่น 13 ศฝร 8 และมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก
วันที่ 10 เมษายน 2567 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ร่วมพิธีทำบุญศพตามพิธีศาสนาอิสลาม นางโสดา บ้านนบ มารดาของ ด.ต.สามารถ บ้านนบ ผบ.หมู่ ภ.จว.พังงา นพต รุ่น 13 ศฝร 8 และมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก จำนวน 6,000 บาท ณ บ้านควนโอ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
s__9306224_0
s__9306226_0
s__9306227_0
 
จำนวนที่จะแสดง