ini_set( 'display_errors', true ); error_reporting( E_ALL ); ภาพกิจกรรม - วันที่ 21 มีนาคม 2567 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ต่อไป นำโดยนายกฤษณ์ฐฤทธิ์ รอดคืน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

s__9076813_0
s__9076815_0
s__9076816_0
s__9076817_0
s__9076818_0
s__9076819_0
 
จำนวนที่จะแสดง