เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ตามหลักสหกรณ์ข้อ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน ร่วมกับ ภ จว พังงา ณ วัดทักษิณาวาส (วัดใต้)อ.เมือง พังงา โดยมี พล.ต.ต.สมคะเน โพธิ์ศรี ผบก.ภ.จว พังงา เป็นประธาน และทุก สภ.ในภ.จว.พังงา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ยอดเงินรวมของ ภ.จว.ทั้ง 278,373 บาท

s__7667858
s__7667860
s__7667861
 
จำนวนที่จะแสดง