เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เข้าเยี่ยมสมาชิกป่วย พ.ต.ท.ชาติศักดิ์ คุณล้านสมาชิกบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา และมอบเงินทุนสวัสดิการมาชิกตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมอบเงินสวัสดิการ 1,000 บาท 
       ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ขอให้สมาชิกหายป่วยไวๆ
s__7520462
s__7520464
 
จำนวนที่จะแสดง