สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด คณะกรรมการบริหารชุดที่  47  ได้อนุมัติมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก ร่วม 669,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 (วันตำรวจ) สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566 โดยใช้ผลการเรียนเทอม 2 ของปี 2565 และบุตรนั้นต้องกำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
   - ระดับประถมศึกษา  จำนวน 47 ทุนๆละ 1,000  บาท เป็นเงิน 47,000 บาท 
   - ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน 119 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 238,000 บาท 
   - ระดับปริญญาตรี     จำนวน  128 ทุนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 384,000 บาท  รวมทั้งหมด 294 ทุน  เป็นเงิน 669,000 บาท ซึ่งกรรมการแต่ละ เขต สภ นำไปมอบให้ในวันตำรวจ ส่วนบุตรสมาชิกนอกหน่วยและข้าราชการบำนาญ ทางสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว
915583
s__7315726
s__7315728
s__7315729
s__7315730
s__7315731
s__7315732
 
จำนวนที่จะแสดง