วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ,ด.ต.อดุลย์ มะมิง กรรมการ/เหรัญญิก เขต สภ.ทับปุด ได้เข้าเยี่ยม ร.ต.ต.นิยม ไชยเดช อายุ 80 ปี สมาชิกบำนาญ ซึ่งป่วยรักษาตัวที่ รพ.พังงา  และ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร.ต.อ.ศรีวุฒิ อารินทร์ อายุ 66 ปี ที่ ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด ตามโครงการสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยติดเตียง  สหกรณ์สนับสนุนปีละ 1 ครั้ง  1,000 บาท
ขอให้ผู้ป่วยทั้งสองท่านหายไวๆ
s__7127113
s__7127115
s__7127116
s__7127118
s__7127119
s__7127120
 
จำนวนที่จะแสดง