วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการ, ผู้จัดการ ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงาจำกัด ร่วมกันต้อนรับและรับฟังการบรรยายชี้แจง จากนายบุญธรรม เดชบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาและคณะ เรื่องวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้ค้างกับสหกรณ์ ธนาคารออมสิน/สถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ให้มีเงินคงเหลือดำรงชีพ และสามารถลดจำนวนหนี้ค้างลงได้  ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

266992
s__6922557
s__6922560
 
จำนวนที่จะแสดง