วันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 น.ส.ปภาดา แพทย์ประสม เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เจาะลึกกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด” ณ ห้องประชุม สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

s__13721625
s__13721627
s__13721628
s__13721629
s__13721630
s__13721631
s__13721632
 
จำนวนที่จะแสดง