ร.ต.ต.เสน่ห์  ศรีแก้ว กรรมการเขต สภ.คุระบุรี/เลขานุการได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนปี 2566" ณ โรงเรียนทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566  โดยมีท่านสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธาน มีตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัด ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข พังงา จำกัด และจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด นักเรียนประมาณ 150 คน ข้าราชการในอำเภอคุระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

s__5963875
s__5963877
s__5963878
s__5963879
s__5963880
s__5963935
s__5963937
s__5963938
s__5963939
s__5963940
s__5963941
 
จำนวนที่จะแสดง