วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด  จัดโครงการพบปะและตรวจสุขภาพ/ตรวจต้อกระจกประจำปี 2566 ผู้เกษียณอายุราชการ  ณ โรงแรมภูงาธานี  อ เมือง จ พังงา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  120 คน  โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อตรวจสุขภาพ และ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ในการตรวจต้อกระจก
S__5890193
S__5890195
S__5890196
S__5890197
S__5890198
S__5890199
S__5890200
S__5890201
S__5890215
S__5890217
S__5890218
S__5890219
S__5890221
 
จำนวนที่จะแสดง