วันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด  รองประธาน มติคณะกรรมการเมื่อ 20 มีนาคม 2566  ตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่  7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน ให้จัดชุดน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับจุดตรวจ  จึงได้ร่วมกับกรรมการเขต สภ ทุ่งคาโงก,สภ กะปง,สภ ตลาดใหญ่, สภ คุระบุรี, สภ ตะกั่วป่า /สภ เขาหลัก และ สภ.ทับปุด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ และชุดกาแฟ ให้กับจุดตรวจของแต่ละ  สภ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023 โดยมี  สภ คุระบุรี 2 จุด/สภ กะปง 2 จุด  /สภ ทับปุด 2 จุด / สภ เกาะยาว 2 จุด/ สภ เขาหลัก, สภ ตะกั่วป่า,สภ ตลาดใหญ่ และ สภ ทุ่งคาโงก  สภ ตะกั่วทุ่ง,สภ โคกกลอย สภ ท้ายเหมือง สภ เมือง แห่งละ 1 จุด

39401
39402
s__5357698
s__5357699
s__5365894
s__5365896
s__5365897
s__5365898
s__5365899
s__5365900
s__5365901
s__5365902
 
จำนวนที่จะแสดง