ด.ต.สมยศ ศรีทนนุกุล รองประธานกรรมการ, เหรัญญิก และผู้จัดการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ร.ต.ท.ชลิต กาฬจันโท ข้าราชการบำนาญ ณ โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา
251213
251214
 
จำนวนที่จะแสดง