วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ด.ต.อนันต์  รอดมินทร์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้แทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคใต้ (ชสอ.ภาคใต้) ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

15854
15855
15856
15857
15858
15859
15860
15861
15862
15863
15864
15865
 
จำนวนที่จะแสดง