วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจบรรจุแต่งตั้งใหม่ สายงานป้องกันปราบปราม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสันติเจริญกุล เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจบรรจุแต่งตั้งใหม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก

14538
14539
14540
 
จำนวนที่จะแสดง