เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ปธ สหกรณ์ ร.ต.อ.สันต์ รอดสุด รองปธ ด.ต.ธวัชชัย เซ่งเข็ม กรรมการ เขต กะปง ในนามสหกรณ์ และนามข้าราชการตำรวจบำนาญพังงา  ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัย ร.ต.ต.อำนวย นารีเลิศ สมาชิกสหกรณ์บำนาญ อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 74/1 ม.2 ต.กะปง จ.พังงา  และได้มอบเงินทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกจำนวน 500,000 บาท ให้กับทายาท ร.ต.ต. อำนวย ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
s__5832781
s__5832782
s__5832783
s__5832784
s__5832785
 
จำนวนที่จะแสดง