วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประธานกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา
4137729583634
4137729881633
4137730172736
4137730513698
 
จำนวนที่จะแสดง